Foto og video for Karrieredagen UiA 2015

Karreieredagen ved UiA kom med et ønske om å få laget en promofilm fra årets dag.  Det ble i tilleg til promofilm, tatt bilder i løpet av dagens hendelser og intervjuer av gullsponsorene sammen med  årets konferansier Dex Carrington.

Promofilm blir lagt ut snart.